خوش آمدید

دفتر امور بانوان و خانواده

کارشناس: فاطمه نوری نظرآبادی

شرح وظایف:

۱- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در خصوص وضعیت مسائل و مشکلات امورخانواده و بانوان درابعاد زندگی فردی، خانوادگی واجتماعی و جهت دهی آنان به سوی سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران.

۲- ارتباط مستمر با دفتر امور بانوان استانداری و اجرای خط مش ها ، سیاستها و دستورالعمل های ابلاغی و ارائه گزارشهای لازم در چارچوب وطایف محوله.

۳- مطالعه و شناخت امکانات و تسهیلات مختلف فرهنگی، اجتماعی ، اقتصادی شهرستان و برنامه ریزی جهت استفاده وبهره برداری امکانات مذکور.

۴- مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مربوط به زنان به منظور یافتن راه حل های مناسب برای رفع تنگناهای اجتماعی، فرهنگی واقتصادی زنان.

۵- مطالعه، بررسی و برنامه ریزی مناسب جهت فراهم آوردن زمینه های لازم برای آموزش و بالا بردن سطح کارایی و دانش عمومی خانواده ها وبانوان .

۶- مطالعه و بررسی و تدوین شیوه های سازماندهی خانواده ها و بانوان جهت مشارکت در فعالیتهای فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی و تعقیب آنها.

۷- برقراری ارتباط مستمر با دستگاههای اجرائی وسازمان ها ونهادهای ذیربط شهرستان دراموربانوان به منظور تبادل نظر وآگاهی از طرح ها وبرنامه ها وایجاد هماهنگی درجهت رفع مسائل ومشکلات زنان در شهرستان

۸- پیگیری درزمینه نیازهای اعتباری برای اجرای طرح ها وبرنامه های مربوط به امورخانواده وزنان در شهرستان با همکاری دستگاههای ذیربط.

۹- فراهم آوردن موجبات اجرای وظایف وزارت کشور در ارتباط با مسائل خانواده وبانوان سراسر کشور از طریق فرماندار و بخشداران وسایر دستگاههای ذیربط شهرستان .

۱۰- تعیین مسائل ومشکلات اجرایی برنامه های اجتماعی ورفاهی خانواده ها وبانوان وپیگیری از طریق مسئولین ذیربط تا رفع مشکلات.

۱۱- نظارت وپیگیری درزمینه تشکیل وتاسیس ونحوه فعالیت کانونهای فرهنگی واجتماعی خانواده وبانوان به منظور توسعه مشارکت زنان در عرصه های مختلف.