خوش آمدید

بخشدار ایزدخواست از فعالیت های صورت گرفته گزارش داد

 

بخشدار ایزدخواست با حضور در جمع نمازگزاران جمعه در مصلی شهرپیر گزارشی از فعالیت های اخیر انجام شده و پروژه های در حال افتتاح ارائه نمود.

به گزارش روابط عمومی بخشداری ایزدخواست، محمدی از اختصاص حدود ۵/۲میلیارد تومان از اعتبارات کمیته برنامه ریزی سال ۹۲ شهرستان به بخش ایزدخواست خبر داد. وی افزود: حدود ۸۸۰میلیون تومان به پروژه روکش آسفالت جاده شهرپیر به دبیران اختصاص یافت که در حال حاضر نیز عملیات پروژه فعال است.

بخشدار ایزدخواست در مصلی نماز جمعه شهرپیر از افتتاح پروژه آبرسانی رزک در شهر شهرپیر در آینده نزدیک خبر داد و افزود که از اعتبارات کمیته برنامه ریزی شهرستان نیز مبلغ ۴۰۰میلیون تومان به این پروژه و ۴۰۰ میلیون تومان به جاده ارتباطی گلکویه به دهکویه(لارستان) اختصاص یافته است.

محمدی در جمع نمازگزاران از راه اندازی شبکه خبر در شهرپیر از هفته گذشته خبر داد و اضافه کرد با قول مساعد معاونت فنی صداوسیما استان امیدواریم تا پایان سال شاهد افتتاح سامانه دیجیتال تلویزیونی و رادیویی در شهر شهرپیر و روستاهای دهنو،دره شور و گلکویه باشیم.

 

تصاوير

17