خوش آمدید

آب، از منابع استراتژیک کشور است.

فرماندار زرین دشت در جلسه شورای حفاظت از منابع آب:
منابع آب از منابع استراتژیک کشور است.
فرماندار زرین دشت گفت: منابع آب از منابع استراتژیک کشور و چرخه آن غیر قابل بازگشت است، پس باید در حفظ آن تلاش کنیم.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان زرین دشت، ابراهیم خرم در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان گفت: پراکندگی منابع آب، خشکسالی های پی در پی موجب افزایش بهره برداری از منابع آب شده است که متاسفانه افت منابع آب را در پی داشته است.
وی با بیان اینکه افزایش جمعیت، توسعه کشاورزی، اضافه برداشت ها و عدم برنامه بهینه در بخش کشاورزی باعث نزول سطح آب های زیر زمینی شده است افزود: با نظارت مستمر بر بهره برداری ها می توان تا حدود زیادی وضعیت را کنترل کرد.

فرماندار زرین دشت با بیان اینکه قانون همواره فصل الخطاب است تصریح کرد: اینگونه جلسات صرفا به منظور هماهنگی و جزیره ای عمل نکردن است و گرنه قانون بهترین ملاک برای عمل است.

وی خاطرنشان کرد: جلسات شورای حفاظت باید خروجی لازم را داشته باشد تا در نهایت گرهی از مشکلات مردم باز شود.