خوش آمدید

استاندار فارس از کارخانه ذوب فولاد ایزدخواست جنوب بازدید کرد

 

دکتر احمدی استاندار فارس از کارخانه ذوب فولاد ایزدخواست جنوب بازدید و مسایل و مشکلات این طرح را بررسی کرد.

 

تصاوير

IMG_0983 (Copy)IMG_0972 (Copy)IMG_0974 (Copy)IMG_0976 (Copy)IMG_0980 (Copy)