خوش آمدید

اطلاعیه

 

نظر به راه اندازی و تشکیل “اتاق فکر” پیرامون شناسایی و بررسی مشکلات و معضلات فرهنگی و اجتماعی شهرستان با حضور کارشناسان مربوطه به استحضار می رساند که شهروندان محترم می توانند نظرات و پیشنهادات خود را در این زمینه از طریق سایت فرمانداری ارائه نمایند.