خوش آمدید

افتتاح حوزه مقاومت بسیج امام خامنه ای

 

حوزه مقاومت بسیج امام خامنه ای در شهر دبیران افتتاح شد.

طی مراسمی با حضور اقتصادی فرماندار زرین دشت، سرگرد غضنفری فرمانده سپاه ناحیه، مردم و مسئولین شهرستان، حوزه مقاومت بسیج امام خامنه ای در شهر دبیران افتتاح شد.

شایان ذکر است که این پروژه در زمینی به مساحت ۱۰۴۸۱ متر وزیر بنای ۲۶۰ متر مربع با اعتباری افزون بر ۹۰۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

 

 

 

 

تصاوير

افتتاح حوزه مقاومت بسیج امام خامنه ای ( تصوير 1 ) افتتاح حوزه مقاومت بسیج امام خامنه ای ( تصوير 2 ) افتتاح حوزه مقاومت بسیج امام خامنه ای ( تصوير 3 ) افتتاح حوزه مقاومت بسیج امام خامنه ای ( تصوير 4 ) افتتاح حوزه مقاومت بسیج امام خامنه ای ( تصوير 5 ) افتتاح حوزه مقاومت بسیج امام خامنه ای ( تصوير 6 ) افتتاح حوزه مقاومت بسیج امام خامنه ای ( تصوير 7 )