خوش آمدید

افزایش قابل توجه اعتبارات شهرستان

 

فرماندارزرین دشت از تصویب رقمی بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان و دو درصد نفت و گاز به شهرستان زرین دشت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان زرین دشت، اقتصادی گفت: از مجموع اعتبارات مصوب، رقمی افزون بر ۳۲ میلیارد و ششصد و بیست میلیون ریال در قالب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان می باشد که نسبت به سال قبل از رشد دو برابری برخوردار است.

رییس کمیته برنامه ریزی شهرستان زرین دشت افزود: از محل اعتبارات دو درصد نفت وگاز مبلغ ۵۶ میلیارد ریال به تصویب رسیده است که این رقم نیز نسبت به سال قبل از رشدی حدود سه برابربرخوردار می باشد.

اقتصادی با بیان اینکه مجموع اعتبارات شهرستان طی سه سال اخیر دو برابر شده است گفت: ادارات شهرستان بایستی سریعا نسبت به جذب اعتبارات اقدام نمایند تا روند احداث پروژه ها از سر گرفته شود.