خوش آمدید

بازدید ازپروژه تعویض خط لوله انتقال آب به مرکز شهرستان

 

اقتصادی فرماندار زرین دشت از پروژه تعویض خط لوله انتقال آب به شهر حاجی آباد بازدید کرد

اضافه می گردد، فاز اول تعویض خط لوله انتقال آب از بیخه دراز به مرکز شهرستان با جایگزینی لوله های جی آر پی به طول ۹ کیلومتردر دست اجرا می باشد که این مرحله با انجام اتصالات و آماده سازی حوضچه های تخلیه هوا به پایان خواهد رسید.

 

 

تصاوير

IMG_5145IMG_5142IMG_5144