خوش آمدید

بازدید ازپروژه خط انتقال آب به مرکز شهرستان

 

صبح امروز اقتصادی فرماندارزرین دشت به اتفاق حجه الاسلام بازیاری امام جمعه شهر حاجی آباد و نظری رییس اداره آبفا شهرستان ازپروژه خط انتقال آب به شهر حاجی آباد بازدید کردند

اضافه می گردد طی این بازدید مسایل و مشکلات  پروژه بررسی شد

 

تصاوير

تصوير037تصوير040تصوير042تصوير045