خوش آمدید

بازدید از اداره تأمین اجتماعی

 

صبح امروز فرماندار زرین دشت از اداره تأمین اجتماعی شهرستان بازدید کرد.

طی این بازدید اقتصای ضمن گفتگو با بلادی رئیس اداره تأمین اجتماعی شهرستان از بخشهای مختلف آن اداره بازدید و از نزدیک مسائل و مشکلات ارباب رجوع را پیگیری و بررسی کرد.

تصاوير

IMG_3002IMG_3003IMG_3006IMG_3008