خوش آمدید

بازدید از سالن شهید جعفری آموزش و پرورش

 

اقتصادی فرماندار زرین دشت به اتفاق حجه الاسلام بازیار از پروژه در حال ساخت سالن ورزشی شهید جعفری در شهر حاجی آباد بازدید کرد

اضافه می گردد طی این بازدید مسایل و مشکلات پروژه مورد بررسی قرار گرفت

 

تصاوير

IMG_4754IMG_4755IMG_4756