خوش آمدید

بازدید از پروژه خط انتقال گاز به دبیران

 

معاون فرماندار از پروژه خط انتقال گاز به شهر دبیران بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان زرین دشت، حسنی معاون فرماندار به همراه مهندس محبی رییس اداره گاز شهرستان، ضمن بازدید از پروژه خط انتقال گاز به شهر دبیران، روند پیشرفت کار را مورد بررسی قرار داد.

اضافه می گردد، این پروژه به طول ۲۰ کیلومتر می باشد که تاکنون ۱۵ کیلومتراز آن به مرحله اجرا رسیده است.

 

تصاوير

IMG_۲۰۱۳۱۰۰۱_۰۸۵۲۴۲IMG_۲۰۱۳۱۰۰۱_۰۸۵۰۳۵IMG_۲۰۱۳۱۰۰۱_۰۸۵۰۴۱IMG_۲۰۱۳۱۰۰۱_۰۸۵۰۵۲IMG_۲۰۱۳۱۰۰۱_۰۸۵۱۰۶