خوش آمدید

بازدید از پروژه خط انتقال گاز به شهر دبیران

 

فرماندار زرین دشت از پروژه خط انتقال گاز به دبیران بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری زرین دشت، اقتصادی فرماندار زرین دشت به اتفاق مهندس محبی رییس اداره گاز و مهندس صیادی مسئول دفتر فنی فرمانداری از پروژه خط انتقال گاز به شهر دبیران بازدید کردند.

طی این بازدید، اقتصادی در گفتگو با پیمانکارمربوطه خواستار تسریع در روند اجرای پروژه شد.

لازم به ذکر است که این پروژه با اجرای ۲۲ کیلومتر لوله خط انتقال ۶ اینچ، به شهرهای دبیران وشهرپیر در دست اجرا است.

 

 

تصاوير

IMG_1272IMG_1274