خوش آمدید

بازدید از پروژه راه گلکویه- دهکویه

 

اقتصادی فرماندار زرین دشت از عملیات راهسازی ۱۰ کیلومتر دوم پروژه گلکویه- دهکویه بازدید کرد

وی ضمن بازدید از این مسیر در گفتگو با مهندس خانیپور معاون اداره راه وشهرسازی شهرستان، خواستار تسریع در روند ساخت پروژه مذکور شد.

شایان ذکر است که ۱۰ کیلومتر دوم این پروژه در مرحله اجرای لایه بیس وآسفالت می باشد.

 

تصاوير

IMG_5147IMG_5149IMG_5150IMG_5151IMG_5158