خوش آمدید

بازدید از پروژه مسکن ۲۰ واحدی

 

اقتصادی فرماندار زرین دشت به اتفاق مهدنس صیادی مسئول دفتر فنی فرمانداری و مهندس میزان رییس اداره بنیاد مسکن شهرستان از پروژه ۲۰ واحدی مسکن در شهر حاجی اباد بازدید کرد

شایان ذکر است که پرژه مذکوراز مصوبات سفرمقام معظم رهبری به استان فارس، با اعتباری افزون بر ۵ میلیارد و ششصد میلیون ریال در قالب تسهیلات(و همچنین مبلغ ۲۵ میلیون ریال آورده نقدی) و مساحت واحدهای ۷۸ و ۸۵ متر مربع آماده افتتاح و بهره برداری میباشد

 

تصاوير

IMG_4902IMG_4905IMG_4906IMG_4899IMG_4901