خوش آمدید

بازدید از چند پروژه در شهرستان

 

اقتصادی فرماندار زرین دشت به همراه مهندس صیادی از چند پروژه شهرستان بازدید کرد.

گفتنی است، اقتصادی از پروژه های درمانگاه زیرآب، راه روستای چاه انجیر وسالن پذیرایی مجالس در شهر حاجی آباد بازدید کرد.

 

تصاوير

IMG_5200IMG_5181IMG_5185IMG_5188IMG_5196IMG_5199