خوش آمدید

بازدید سرزده فرماندار از شهرداری حاجی آباد

 

فرماندار زرین دشت به صورت سرزده از شهرداری شهر حاجی آباد بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری زرین دشت، حسنی ضمن بازدید از شهرداری حاجی آباد، با عسکری شهردار حاجی آباد پیرامون مسایل و مشکلات مختلف آن سازمان گفتگو کرد.

 

تصاوير

IMG_0457 (Copy)IMG_0445 (Copy)IMG_0450 (Copy)IMG_0452 (Copy)IMG_0455 (Copy)IMG_0456 (Copy)