خوش آمدید

برای مقابله با حادثه باید برنامه ریزی کرد

 

معاون فرماندار گفت: کاهش اثرات بلایای طبیعی یعنی اینکه برای مقابله با هر حادثه ای باید برنامه ریزی کنیم.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان زرین دشت، حسنی در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان گفت: با برنامه ریزی و ارایه آموزشهای لازم به افراد می توان آثار حوادث و بلایای طبیعی را به حداقل رساند.

وی با بیان اینکه وقتی زلزله اتفاق می افتد، همه به آن به عنوان یک مصیبت بزرگ نگاه می کنند تصریح کرد: عدم آمادگی لازم برای مقابله با زلزله یک مصیبت است لذا افرادی که اصول فنی در ساخت وسازها را رعایت نمی کنند، نشان دهنده عدم آگاهی و آموزش آنهاست.

معاون فرماندار با اشاره به نقش مهم آموزش و پرورش وجمعیت هلال احمر در بحث آموزش تاکید کرد: وقتی دانش آموزان، آموزش های لازم در رابطه با امداد و نجات را فرا گیرند قطعا آنها می توانند در بین خانواده خود نیز تاثیر گذار باشند.

گفتنی است در این جلسه برنامه های هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی تشریح شد.

 

تصاوير

IMG_6683IMG_6685IMG_6686IMG_6687IMG_6688