خوش آمدید

بررسی مسایل و مشکلات اداره پست شهرستان زرین دشت

 

با حضور عسکریزاده معاون فرماندار، دهقانی مدیر کل پست استان فارس، نجاری معاون برنامه ریزی اداره کل پست و رسولی رئیس اداره پست شهرستان، مسایل و مشکلات این اداره بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری زرین دشت، عسکریزاده گفت: در دولت تدبیر و امید برنامه ریزی منظمی جهت برطرف کردن مشکلات صورت گرفته است و تثبیت قیمت ها در پایان سال نشانگر این مهم است.

معاون فرماندار اظهار داشت: باتوجه به خدمات گسترده اداره پست، فضای فیزیکی این اداره به منظور ارائه خدمات به مردم محدود است و نیارمند گسترش و توسعه می باشد.

لازم به ذکر است این جلسه با قول مساعد دهقانی در خصوص گسترش فضای فیزیکی اداره پست شهرستان پایان یافت.

 

 

 

تصاوير

IMG_0113 (Copy)IMG_0103 (Copy)IMG_0106 (Copy)IMG_0107 (Copy)IMG_0108 (Copy)IMG_0110 (Copy)