خوش آمدید

بررسی مکرر وضعیت آب شهرستان

 

در پی تشدید وضعیت آب آشامیدنی به ویژه در شهر حاجی آباد و بخش مرکزی، اقتصادی فرماندار زرین دشت ، ضمن بازدید مجدد از ایستگاه پمپاژ آب در منطقه بیخه دراز، وضعیت پروژه تعویض خط لوله انتقال آب به مرکز شهرستان را بررسی کرد.

گفتنی است با اتمام ۹ کیلومتر عملیات تعویض خط انتقال آب، به زودی شبکه جدید درمدار قرار خواهد گرفت

 

 

تصاوير

IMG_5639IMG_5640IMG_5633IMG_5634IMG_5637