خوش آمدید

بروز خشکسالی در سالهای اخیر به ویژه در شهرستان زرین دشت هشداری جهت تامین منابع آب است

 

خلیل اقتصادی  در جلسه کمیته حفاظت از منابع آب شهرستان با بیان حدیثی از امام صادق (ع) که  ” در ماه رمضان درهای آسمان و بهشت باز و در های جهنم بسته می شود و عبادت در یکی از این شبها برابر است با هزار ماه عبادت ” گفت : ان شاء اله که خداوند توفیق بهره برداری از این ماه به همه ما عنایت فرماید

وی در ادامه با بیان اینکه بروز خشکسالی در سالهای اخیر در مناطق جنوبی به ویژه در شهرستان زرین دشت  هشداری جهت تامین منابع آب است، خاطر نشان ساخت : با رعایت اصل صرفه جویی ، توجیه افراد در بخش کشاورزی به منظور استفاده بهینه از آب ، استفاده از روشهای نوین آبیاری و کشت و همچنین استفاده از راهکارهای کارشناسان در بخش کشاورزی میتوان از هدر رفتن بی رویه منابع آب جلوگیری کرد

 

تصاوير

IMG_1528IMG_1525IMG_1526IMG_1527