خوش آمدید

برون سپاری خدمات ادارات دولتی به دفاتر پیشخوان

 

جلسه ای با حضور حسنی معاون فرماندار وسایر اعضا در خصوص برون سپاری خدمات ادارات دولتی به دفاتر پیشخوان در محل فرمانداری تشکیل شد

در این جلسه حسنی با اشاره به سیاستهای دولت مبنی بر واگذاری خدمات به بخش خصوصی و گسترش خدمات الکترونیک گفت: دفاتر پیشخوان دولت باید با برقراری تعامل سازنده با دستگاههای ارائه کننده خدمت در راستای کاهش هزینه و خدمات بیشتر گام بردارد

وی افزود: از جمله اهداف تشکیل دفاتر پیشخوان، ایجاد اشتغال، کاهش ترافیک به ویژه در شهرهای بزرگ، ارائه خدمات به مردم در کوتاه ترین زمان ممکن و کاهش هزینه های آمد و شد است

لازم به توضیح است که در پایان جلسه ضمن تقدیر از ادارات پیشرو در واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان، مققر شد کمیته ای متشکل از ادارات فرمانداری، پست ومخابرات به منظور بازدید و نظارت بر عملکرد دفاتر تشکیل گردد

 

تصاوير

DSC03269DSC03261DSC03263DSC03264DSC03266DSC03268