خوش آمدید

برگزاری طرح ” رحمت ” ویژه زنان خانه دار

 

دفتر امور بانوان فرمانداری از اجرای طرح رحمت در سه شهر حاجی آباد، شهرپیر و دبیران و روستای خسویه خبر داد.

فاطمه نوری نظرآبادی کارشناس امور بانوان فرمانداری شهرستان گفت: دوره طرح رحمت با هدف تحکیم بنیان خانواده و استحکام روابط بین زوجین ویژه زنان خانه دار با همکاری ادارات جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، شبکه بهداشت، بهزیستی، کمیته امداد و ورزش و جوانان در سه شهر حاجی آباد شهرپیر و دبیران و روستای خسویه برگزار شد.

وی افزود دوره بعدی که به زودی توسط دفتر امور بانوان برگزار خواهد شد دو دوره طرح توانمند سازی ویژه دختران روستایی در روستاهای بخش مرکزی و ایزدخواست خواهد بود

تصاوير

ABCD0004