خوش آمدید

تخصیص چند میلیارد ریال اعتبار به پروژه های شهرستان

 

فرماندار زرین دشت از تخصیص اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات حوادث غیر مترقبه استان به چند پروژه در شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری زرین دشت،اقتصادی ضمن تشکر از مهندس فیاض پور مدیر کل مدیریت بحران استان فارس گفت:اعتباراتی بالغ بر پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات مدیریت بحران استان به پروژه های مختلفی در شهرستان اختصاص یافت.