خوش آمدید

تصویب ۱۰ میلیارد ریال اعتبارجهت اجرای پروژه محور دولت آباد- حاجی آباد

 

مهندس صیادی مسئول دفتر فنی فرمانداری از تصویب مبلغ ۱۰ میلیارد ریال اعتبارجهت اجرای پروژه محور دولت آباد- حاجی آباد خبر داد.

به گزارش روایط عمومی فرمانداری زرین دشت،مهندس صیادی گفت: مبلغ ۱۰ میلیارد ریال اعتبار از اعتبارات ملی در سال ۹۱ برای اجرای پروژه باند دوم محور دو راهی دولت آباد- حاجی آباد به تصویب رسیده است.

وی افزود: این پروژه تاکنون با پیشرفت فیزیکی ۵۵ درصد در قطعه اول به طول ۱۶ کیلومتر اجرا شده است.

مسئول دفتر فنی فرمانداری شهرستان در ادامه تصریح کرد: به منظور تکمیل پروژه ساختمان شبکه آبیاری زهکشی سد رودبال نیز در سال ۹۱ مبلغ۱۲۷/۴ میلیارد ریال مصوب شده است که از این محل جهت محوطه سازی حاشیه سد تنظیمی خسویه اقدام خواهد شد.