خوش آمدید

دولتهای نهم و دهم خدمات ارزشمندی به مردم ارائه نموده اند

 

 

فرماندار زرین دشت گفت: دولتهای نهم و دهم دکتر احمدی نژاد خدمات ارزشمندی را به مردم ارائه نموده اند

اقتصادی در گفتگو با روابط عمومی فرمانداری شهرستان زرین دشت افزود: شتاب خدمت رسانی در شهرستان زرین دشت به ویژه در دوسال اخیر چشمگیر و گسترده بوده است

وی با اشاره به احداث مسکن مهر شهرهای حاجی آباد، شهرپیر و دبیران گفت: بالغ برنود وپنج میلیارد وششصدو چهل میلیون ریال تسهیلات توسط دولت تنها به مسکن مهر شهرستان اختصاص یافته است که با احتساب آورده های مردمی مبلغ صدو هشت میلیارد و سیصد و نود میلیون ریال در بخش مسکن هزینه شده است

رییس شورای مسکن شهرستان زرین دشت در ادامه تصریح کرد: معرفی تعداد ۱۴۵۰ نفر جهت دریافت تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی با رقمی معادل صد و یازده میلیارد و دویست وپنجاه میلیون ریال از دیگر افتخارات دولت در بخش مسکن است

وی افزود: احداث مسکن ۲۰ واحدی وکلنگ زنی۴۰۰ واحد مسکونی جدید در قالب فاز دوم مسکن مهر، اقدام ماندگار دولت در شهرستان زرین دشت می باشد

اقتصادی در پایان مردم را دعوت به بیداری و هوشیاری کرد و افزود: دولت در تلاش جدی است تا هم فشار وارده بر مردم در اثر تحریم ها را کاهش دهد واز طرف دیگر فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا نماید که متاسفانه برخی مخالف کمک به مردم هستند