خوش آمدید

رحلت پیامبر اکرم(ص)،شهادت امام حسن(ع) و شهادت امام رضا (ع) تسلیت باد.

رحلت پیامبر اکرم(ص) و امام حسن مجتبی(ع) و آفتاب هشتم امامت حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) بر عموم مسلمانان و شیعیان تسلیت باد.

123145 مقتدا