خوش آمدید

ستاد مدیریت بحران شهرستان تشکیل جلسه داد

 

ستاد مدیریت بحران شهرستان با حضور فرماندار و سایر اعضا در محل فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان زرین دشت، اقتصادی با اشاره به بحران اخیرآب در شهرستان گفت: آب مایه حیات است و بدون آن زندگی معنا ندارد.

وی افزود: علی رغم تلاشهایی که در امر بهبود زیر ساخت ها در این زمینه صورت گرفته است اما متاسفانه به خاطر عدم اقدام به موقع مسئولین ذی ربط دچار مشکل و بحران شده ایم.

فرماندار زرین دشت ادامه داد: یکی از مواردی که در این مدت، به شخصه وقت زیادی برای آن گذاشتم ، ترمیم خط لوله انتقال آب است که تا کنون ۹ کیلومتر تعویض خط لوله انجام شده است و ۲ کیلومتردیگر نیز آماده تعویض است.

اقتصادی تاکید کرد: شکستگیهای پی در پی و وقوع اتفاقات متعدد در شبکه آب باعث شده است که وضعیت آب شهرستان به مرحله بحران برسد، به طوری که ادامه این وضعیت برای مردم نیز میسر نیست.

اضافه می گردد در پایان جلسه پس از بحث وتبادل نظر مقرر گردید که اکیپهای متعدد از ادارات شهرستان در زمانهایی که شهر حاجی آباد وروستاهای بخش مرکزی با کمبود آب مواجهه هستند با اداره آبفا شهرستان همکاری نمایند.

 

 

تصاوير

IMG_5650IMG_5651IMG_5646IMG_5647IMG_5648IMG_5649