خوش آمدید

شتاب خدمت رسانی به شهرستان در دو سال اخیر چشمگیر بوده است

IMG_3337 [640x480] IMG_3335 [640x480] IMG_3336 [640x480] IMG_3331 [640x480]

فرماندار زرین دشت گفت: تحول وشتاب در خدمت رسانی، جذب اعتبارات و پیشرفت پروژه های عمرانی شهرستان دردو سال اخیربسیار چشمگیر بوده است

اقتصادی در دیدار با اعضای شورای اسلامی شهرستان ضمن تقدیر از تعامل و همکاری آنها با دستگاههای اجرایی گفت: به حمداله طی دو سال اخیرارتباط خوب وارزشمندی بین اعضای شورای اسلامی و مدیران شهرستان وجود داشته است که در مجموع نتایج مثبتی در پیشبرد اهداف شهرستان داشته است

اقتصادی ازپیگیری راه ارتباطی جوخاری به دبیران خبر داد وافزود: با پیگیری فرمانداری مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون تومان به پروژه راه گلکویه-دهکویه و ۵۰۰ میلیون تومان به پروژه های نیمه تمام آبفا شهری و قریب ۲۰۰ میلیون تومان به پروژه های آبفا روستایی تخصیص یافته است