خوش آمدید

شهادت امام علی (ع) نتیجه دروغ پردازی برخی افراد به ظاهر مسلمان بود

 

 

فرماندار زرین دشت گفت: شهادت امام علی (ع) نتیجه دروغ پردازی تزویر و درویی برخی افراد به ظاهر مسلمان بود.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان زرین دشت، اقتصادی گفت: آنانکه عدالت امام علی(ع) را برنتابیدند و به نام اسلام و قرآن با دروغ پردازی و ایجاد شایعه، ابتدا هویت دینی و اجتماعی حضرت امیرالمومنین (ع) را زیر سوال بردند سپس ایشان را در محراب عبادت به شهادت رساندند.

وی تاکید کرد: یکی از دردهایی که امت اسلام در طول تاریخ از آن رنج بسیار برده است مقدس مآبی و دورویی کسانی است که درک و فهم صحیحی از این نداشته و حتی خود را جلوتر از امام (ع) می دیدند. در این عصر نیز اینگونه است و برخی خود را مقدم بر مقام عظمای ولایت می دانند و به نام ایشان به تشخیص خود عمل میکنند.

فرماندار زرین دشت خاطرنشان کرد: درخصوص شهادت امام علی (ع) کار به آنجا رسید که افراد فرصت طلب به سراغ خوارج به ظاهر مسلمان رفتند و از تعصب و کج فهمی آنها سوء استفاده و نقشه قتل امام علی (ع) را طراحی کردند و شب قدر را برای ترور امام انتخاب نمودند.

اقتصادی افزود: نکته قابل توجه این است که وقتی خبر شهادت امام به گوش مردم رسید عده ای ساده لوح با تعجب از دیگران پرسیدند مگر علی(ع) نماز میخواند؟

وی ادامه داد: در سطح کنونی نیز شاهد آن هستیم که دشمنان اسلام و قرآن با دروغ پردازی و ایجاد شایعه و نیز با تحریک عده ای کج فهم مقدس مآب هویت اشخاص را مخدوش کرده، خدمات مسئولان نظام را نادیده گرفته و با سیاه نمایی، عملاً مردم را از انقلاب اسلامی مأیوس و در حقیقت پایه های حکومت اسلامی را تضعف می کنند.لذا ما باید هوشیار و بیدار بوده و فریب فتنه گران را نخوریم.