خوش آمدید

شورای ترافیک شهرستان تشکیل جلسه داد.

 

جلسه شورای ترافیک شهرستان با حضور اعضا در محل فرمانداری برگزار گردید.

در این جلسه حسنی معاون فرماندار گفت:با آغاز سال تحصیلی جدید و همزمان با بازگشایی مدارس نقش آموزش و پرورش در خصوص ترافیک و به ویژه ایمن سازی مدارس پررنگ تر می شود.

وی افزود لازم است که با برگزاری مناسب در این زمینه ضمن تسهیل در رفت و آمد دانش آموزان، نگرانیهای والدین آنها را به حد اقل برسانیم

شایان ذکر است در این جلسه موضوعاتی از قبیل ایمن سازی مدارس، خط کشی معابر، نصب علائم و سرعت گیر در خیابانها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تصاوير

IMG_2691IMG_2694IMG_2685IMG_2685