خوش آمدید

شورای روابط عمومی ادارات شهرستان تشکیل شد

 

اولین جلسه شورای روابط عمومی با حضور رابطین روابط عمومی ادارات شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد

در این جلسه فرماندار زرین دشت با بیان اینکه فلسفه نامگذاری هفته دولت یکی شهادت شهیدان رجایی و باهنر و دیگری انعکاس فعالیتها و خدمات دولت است گفت:سرعت و شتاب فعالیت و خدمات دولت به قدری است که قایل مقایسه با گذشته نیست

اقتصادی با اشاره به جمله حضرت امام که فرمود:” کارها را به مردم بگویید تا شیاطین نگویند کاری انجام نشده است” گفت : اهمیت و جایگاه روابط عمومی بر هیچ کسی پوشیده نیست لذا این رسالت شما است که فعالیتها و خدمات دولت را منعکس و به اطلاع مردم برسانید

وی با بیان اینکه بنده در همان ابتدای تصدی مسئولیت به دنبال تشکیل شورای روابط عمومی با هدف اطلاع رسانی اقدامات و عملکرد دولت بوده ام خاطرنشان ساخت: یکی از مشکلات اصلی شهرستان در حوزه روابط عمومی، ضعف در اطلاع رسانی بوده که خوشبختانه در دو سال اخیر اقدامات ارزشمندی در این حوزه صورت گرفته است

شایان ذکر است که در پایان جلسه، شورای هفت نفره روابط عمومی شهرستان با هدف انعکاس اخبار و اطلاعات ادارات شهرستان به اتفاق آرا تشکیل شد

تصاوير

IMG_1883IMG_1884IMG_1872IMG_1873IMG_1874IMG_1875