خوش آمدید

شورای سلامت تشکیل جلسه داد

 

جلسه شورای سلامت با حضور حسنی معاون فرماندار و سایر اعضا در محل فرمانداری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان زرین دشت حسنی با بیان اینکه طی فعالیت دولتهای نهم و دهم، علوم پزشکی ایران در دنیا از رتبه۵۱ به رتبه ۱۸ رسیده است، تصریح کرد : درعرصه سلامت علی رغم خدمات خوب و ارزنده نظام و دولت هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم

معاون فرمانداربر سه محورعدالت، کیفیت، و بهره وری در ارایه خدمات بهداشتی تاکید کرد واظهار داشت: با گسترش عدالت در این حوزه، سهم پرداخت خدمات از جیب مردم کاهش می یابد و در بحث کیفیت هدف این است که کرامت انسانی مورد توجه قرا گیرد

وی افزود: باید از امکانات وتجهیزات موجود حداکثر بهره وری را داشته باشیم چراکه در این شرایط حساس تنها افزایش بهره وری می تواند راهگشا باشد

 

تصاوير

DSC03281DSC03283DSC03284DSC03286