خوش آمدید

شورای کشاورزی شهرستان زرین دشت تشکیل شد.

شورای کشاورزی شهرستان زرین دشت تشکیل شد.
با حضور فرماندار و سایر اعضا شورای کشاورزی شهرستان تشکیل جلسه داد.
عمده فعالیت مردمان شهرستان کشاورزی می باشد واز این جهت توجه ویژه به این بخش و رسیدگی و رفع مشکلات کشاورزان منطقه از ضروریات است.
وی بر تهیه و ارائه برنامه های راهبردی در راستای حفظ منابع آبی ، اصلاح الگوی کشت تاکید کرد و افزود : تغییر دیدگاه ، تنوع معیشت و همچنین راه کارهائی که بتواند منجر به درآمد مطلوب برای کشاورزان شود ، بسیار حائز اهمیت است.
فرماندار زرین دشت با اشاره به مشکلات مربوط به برداشت غیر مجاز آب از سد خسویه گفت: با دیدارها و مکاتبات صورت گرفته با مسئولین ذی بط ، اشااله مشکلات مرتفع خواهد شد.
ابراهیم خرم با تاکید بر اهمیت نظارت بر مجتمع های دامی تصریح کرد: باید از ساخت و سازهای غیر قانونی در مجتمع های دامی خودداری شود ونظارت لازم به صورت مستمر انجام گیرد.