خوش آمدید

طرح توسعه کشاورزی با هدف حمایت از کشاورزان است

 

فرماندار زرین دشت در جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان گفت : طرح توسعه کشاورزی با هدف حمایت از کشاورزان است و شهرستان زرین دشت نیز دارای پتانسیل ها و ظرفیت های بسیاری در بخش کشاورزی است

اقتصادی افزود : لزوم بهره وری بهینه از پایه تولید و استفاده از شیوه های نوین علمی در عرصه کشاورزی برای کاهش هزینه ها و اقتصادی کردن تولید همراه با افزایش بهره وری نیازمند مساعدت و همدلی همه مسئولان است

وی با بیان اینکه امروز آب و تامین منابع آبی به عنوان مهمترین و اصلی ترین سرفصل مشکلات بخش کشاورزی در شهرستان مطرح است تصریح کرد : لازم است که کارشناسان مربوطه راه حلهای اساسی و مناسب برای برون رفت از این مشکل اتخاذ نمایند

رییس کارگروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان درپایان گفت : به منظور کنترل مسایل فنی وبررسی میزان پیشرفت طرح های مصوب کارگروه ، بایستی گروه کارشناسی متشکل از فرمانداری ، جهاد کشاورزی، کار وامور اجتماعی تشکیل و نسبت به بازدید و ارائه گزارش به فرمانداری اقدام نمایند

تصاوير

IMG_1563IMG_1564IMG_1561IMG_1562