خوش آمدید

غبار روبی و عطرافشانی قبور مطهر شهداء به روایت دوربین روابط عمومی

 

طی مراسمی با حضور عسکریزاده معاون فرماندار و تعدادی از مسئولین دستگاههای اجرایی شهرستان، قبور مطهر شهداء در شهر حاجی آباد غبار روبی و عطر افشانی شد.

IMG_9167 (Copy)IMG_9169 (Copy)IMG_9170 (Copy)IMG_9172 (Copy)IMG_9175 (Copy)IMG_9173 (Copy)