خوش آمدید

فرماندار زرین دشت از تخصیص اعتبار به چند طرح عمرانی شهرستان خبر داد

 

 

رئیس کمیته برنامه ریزی شهرستان زرین دشت در گفتگو با روابط عمومی فرمانداری اظهار داشت: از محل اعتبارات تخصیصی دو درصد نفت و گاز شهرستان مبالغ قابل توجهی به سه طرح عمرانی خاص اختصاص یافت.

فرماندار زرین دشت با اشاره به تخصیص مبلغ ۵۶ میلیارد ریال اعتبار دو درصد نفت و گاز شهرستان گفت: حدود ۱۲ میلیارد ریال از این مبلغ بصورت ویژه به طرح های خط انتقال آب مرکز شهرستان ( بیخه دراز) (جاده گلکویه – دهکویه) و (خط انتقال آب رزک – دهنو) تخصیص یافت.

اقتصادی همچنین در ادامه سخنان خود از تشکیل کمیته برنامه ریزی توزیع اعتبارات دو درصد نفت و گاز شهرستان در آینده ای نزدیک خبر داد.