خوش آمدید

مبارزه با تهدید مواد مخدر نیازمند عزم جدی واقدامات جهادی است

 

فرماندار زرین دشت گفت: مبارزه با تهدید و آسیب های مواد مخدر نیازمند عزم جدی واقدامات جهادی است

اقتصادی در جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان با بیان اینکه طی ۱۰سال گذشته تولید مواد مخدر در کشور افغانستان ۴۰ برابر شده است اظهار داشت: امروز دشمن از طریق جنگ نرم و با گسترش مواد مخدر در جامعه به ویژه در بین نوجوانان و جوانان درپی ضربه زدن به کیان نظام جمهوری اسلامی است

رییس شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان افزود: توانمند سازی دانش آموزان در برابر اعتیاد می تواند دشمن را در دستیابی به اهداف پلید خود ناکام گذارد

اقتصادی همچنین تقویت برنامه های فرهنگی و پیشگیری در محیط های آموزشی به ویژه در مدارس و دانشگاهها توسط مسئولین مربوطه را از جمله عوامل موثر در مبارزه با مواد مخدرو کاهش آسیبهای آن برشمرد