خوش آمدید

مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون تومان به پروژه راه گلکویه- دهکویه اختصاص یافت

با پیگیری دکتر احمدی نماینده مردم شهرستانهای داراب و زرین دشت  در مجلس شورای اسلامی و اقتصادی فرماندار شهرستان مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون تومان به پروژه راه گلکویه- دهکویه تخصیص یافت

لازم به ذکر است که  مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات مناطق کویری و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از محل سفرمقام معظم رهبری به استان فارس به این پروژه اختصاص یافته است