خوش آمدید

مسئولیت سنگینی بر عهده معلمان قرار دارد

 

فرماندار زرین دشت گفت: مسئولیت سنگینی بر عهده معلمان قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان زرین دشت اقتصادی در جلسه شورای آموزش وپرورش گفت: تعلیم وتربیت مقوله ای است که در هویت بخشی به فرهنگ، اجتماع و رفتارافراد جامعه نقش بسزایی دارد لذا معلمان و مربیان عهده دار منصبی والا ودر عین حال بسیار حساسی هستند.

رییس شورای آموزش وپرورش شهرستان زرین دشت در ادامه با اشاره به نقش فرهنگیان برحضورمردم در انتخابات خردادماه تاکید کرد: با توجه به جایگاه معلمان والگوپذیری جامعه از این قشر فرهیخته،می توانند نقش موثری در ترغیب مردم به منظور شرکت در انتخابات پیش رو داشته باشند.

اقتصادی با بیان اینکه شرایط برای تحقق حماسه سیاسی برقرار است افزود: بنا بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب همه گروههایی که به نوعی دل در گرو مردم ونظام دارند می توانند نامزد انتخاباتی شوندو در رویداد حماسه بزرگ سیاسی نقش خود راایفا کنند.

 

تصاوير

IMG_4828IMG_4824IMG_4825IMG_4826IMG_4827