خوش آمدید

مواد مخدر نباید به سهولت در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیرد

 

معاون فرماندار گفت: از آنجا که یکی از عمده ترین مشکلات ما در زمینه مبارزه با مواد مخدر، وجود خرده فروشان است، بنابراین نباید اجازه دهیم که به سهولت، مواد مخدر در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری زرین دشت، حسنی در جلسه کمیته مبارزه با مواد مخدرگفت: با توجه به اینکه عمده ترین تولید کننده مواد مخدر جهان در همسایگی ما قرار دارد، لذا افتخار میکنیم که در امر مبارزه با این پدیده شوم همواره پیشرو هستیم.

وی با بیان اینکه هزینه های درمان اعتیاد بیش از پیشگیری است خاطرنشان کرد: متاسفانه در این زمینه سهل انگاریهایی دردرون شهرستان صورت می گیرد.

وی افزود: به عنوان مثال برخی مراکز ترک اعتیاد، گاها داروهای ترک اعتیاد را با قیمت و شیوه مورد نظر خود تجویز می کنند و از آنجا که فرد معتاد توان خرید این داروها را ندارد بنابراین مجددا به سمت مواد مخدر روی می آورند.

معاون فرماندار تاکید کرد: یکی ازویژگیهای فردی و اجتماعی فرد معتاد این است که علاوه براینکه شخصیت خود را از دست می دهد، نسبت به خانواده خود بی اهمیت می شود و در نهایت به انزوا کشیده می شود

وی ادامه داد: بنابر این وظیفه فرد فرد ماست که با عزم و اراده عمومی، از بروز گسیختگی اجتماعی و فروپاشی بنیان خانواده به واسطه گسترش این معضل خانمانسوز، به جد جلوگیری کنیم

 

 

 

 

 

تصاوير

IMG_5472IMG_5468IMG_5469IMG_5470IMG_5471