خوش آمدید

واریز اعتباری بالغ بر ۳۷۰ میلیون ریال به حساب دهیاری های شهرستان

 

مسئول مالی دهیاریهای شهرستان از واریز اعتباری بالغ بر ۳۷۰ میلیون ریال به حساب دهیاری های شهرستان خبر داد

علی پژم گفت: مبلغ ۳۷۸ میلیون و پانصد و دوازده هزار ریال اعتبار تبصره دو ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۱ به حساب دهیاری ها واریزشد

لازم به توضیح است که ۶۰ درصد از این اعتبار به پروژه های نیمه تمام و ۴۰ درصد ازآن صرف هزینه های جاری دهیاری ها می گردد