خوش آمدید

کمیته اشتغال شهرستان تشکیل جلسه داد

 

با حضور معاون فرماندار و سایر اعضا جلسه کمیته اشتغال شهرستان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری زرین دشت، عسکریزاده گفت: همه ما باید واقع نگر باشیم و واقعیت ها را بگویم و آمار صحیح را گزارش دهیم.

معاون فرماندار افزود: شعار دادن و سخنرانی هیچ سودی ندارد و باید در عمل و انجام دادن کار به مردم که پشتیبانان اصلی نظام هستند خدمت ارائه دهیم.

وی اظهار داشت: همه ما دوستدار انقلاب، نظام و رهبری هستیم و اگر خواهانش رضایت مقام معظم رهبری هستیم باید زمینه اشتغال را در کشور فراهم کنیم.

عسکریزاد خاطر نشان کرد: بایستی نگاه مسئولین ادارات به اشتغال، تولید و کار آفرینی، نگاه ویژه و با نهایت تعامل و همکاری باشد و هدف همه ما رفع مشکلات مردم باشد.

 

تصاوير

IMG_0151 (Copy)IMG_0152 (Copy)IMG_0154 (Copy)