خوش آمدید

بازدید فرماندار از اراضی ملی رفع تصرف شده

 

فرماندار زرین دشت از اراضی ملی رفع تصرف شده شهر شهرپیر بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری زرین دشت، حسنی به اتفاق محمدی بخشدار ایزدخواست و نظریان رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان، از اراضی ملی رفع تصرف شده شهر شهرپیر بازدید کردند.

 

تصاوير

IMG_0441 (Copy)IMG_0434 (Copy)IMG_0435 (Copy)IMG_0438 (Copy)IMG_0439 (Copy)