خوش آمدید

محمدی بخشدار ایزدخواست به اتفاق کارشناسان بخشداری و اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای مزایجان ضمن دیدار با خانواده معظم شهیدان پگاه ، پرده خرم در روستای مزایجان مسایل و مشکلات آنها را بررسی نمودl