خوش آمدید

استقرار پلیس راه ، از ضرورت های امروز شهرستان زرین دشت است

استقرار پلیس راه ، از ضرورت های امروز شهرستان زرین دشت است

استقرار پلیس راه ، از ضرورت های امروز شهرستان زرین دشت است فرماندار زرین دشت گفت: استقرار پلیس راه با توجه به گستردگی حمل و نقل ونقش آن در ایجاد نظم ترافیکی و کاهش تصادفات یکی از ضرورت های امروز شهرستان است. به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان زرین دشت، یزدان پناه در همایش تجلیل […]

شورای مسکن شهرستان زرین دشت تشکیل جلسه داد

شورای مسکن شهرستان زرین دشت تشکیل جلسه داد

با حضور یزدان پناه جلسه شورای مسکن شهرستان زرین دشت در محل فرمانداری برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان زرین دشت، جلسه شورای مسکن با حضورفرمانداروسایر اعضاء تشکیل و موضوع الحاق به طرح اراضی شمالی شهر شهرپیر در دستور کار قرار گرفت. در این جلسه یزدان پناه بر ضرورت الحاق به طرح این […]

ارتقاء جایگاه روابط عمومی ها منوط به حمایت مدیران است.

ارتقاء جایگاه روابط عمومی ها منوط به حمایت مدیران است.

فرماندار زرین دشت در جلسه هیات رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان زرین دشت: ارتقاء جایگاه روابط عمومی ها منوط به حمایت مدیران است. فرماندار زرین دشت گفت: ارتقاء جایگاه روابط عمومی ها نیازمند حمایت مدیران است/. بیان واقعیت ها رسالت مهم روابط عمومی هاست/. فضای مجازی یک فرصت مغتنم برای تبیین خدمات دولت […]

تقلیل منابع آب به منزله تخریب توسعه پایدار است.

تقلیل منابع آب به منزله تخریب توسعه پایدار است.

فرماندار زرین دشت در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان: تقلیل منابع آب به منزله تخریب توسعه پایدار است. فرماندار زرین دشت گفت:بحران آب به عنوان بزرگترین چالش حال و آینده ماست و عدم تعادل میان تامین آب وتشدیدتقاضا می تواند بحران زا شود به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان زرین دشت، یزدان پناه […]

سوء استفاده از نام مردم در هیچ نظام سیاسی پذیرفتنی نیست.

سوء استفاده از نام مردم در هیچ نظام سیاسی پذیرفتنی نیست.

فرماندار زرین دشت در جلسه شورای اداری: سوء استفاده از نام مردم در هیچ نظام سیاسی پذیرفتنی نیست. فرماندار زرین دشت گفت: اینکه عده ای محدود بخواهند بنام مردم وبجای عموم مردم با ایجاد هیاهو و تشنج از فرصت سو استفاده کنند در هیچ نظام سیاسی پذیرفتنی نیست. به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان زرین […]

مدیریت جهادکشاورزی بایدخدمات خودرا به دامداران واقعی معطوف کند

مدیریت جهادکشاورزی بایدخدمات خودرا به دامداران واقعی معطوف کند

فرماندار زرین دشت در جلسه بررسی مشکلات مجتمع دامی منطقه حاجی طاهره: *مدیریت جهادکشاورزی بایدخدمات خودرا به دامداران واقعی معطوف کند* فرماندار زرین دشت گفت: مدیریت جهاد کشاورزی باید خدمات خود را به دامداران واقعی معطوف کند وبا دلالان دامداری ها دراین بخش برخورد قانونی انجام شود* به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان زرین دشت، […]

کاهش ۳۰۰هزار لیتر نیاز مصرف مردم به نفت سفید درپائیز امسال

کاهش ۳۰۰هزار لیتر نیاز مصرف مردم به نفت سفید درپائیز امسال

فرماندار زرین دشت در جلسه کمیته سوخت شهرستان: *کاهش ۳۰۰هزار لیتر نیاز مصرف مردم به نفت سفید درپائیز امسال* فرماندار زرین دشت گفت: با اتمام وبهره برداری عملیات گازرسانی به اکثرروستاهای شهرستان طی دو سال اخیر ،۳۰۰هزار لیتر نیاز مردم به مصرف نفت سفید کاهش یافته است. به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان زرین دشت، […]

بازدید فرماندار از بخشداری ایزدخواست وشهرداری شهرپیر

بازدید فرماندار از بخشداری ایزدخواست وشهرداری شهرپیر

فرماندار زرین دشت با حضور در بخش ایزدخواست از بخشداری آن بخش و شهرداری شهر شهرپیر بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان زرین دشت، یزدان پناه با حضور در بخش ایزدخواست، ضمن دیداربا خسروزاده بخشدار ایزدخواست و خوارزمی شهردار شهرپیر و کارکنان آن ادارات ، از وضعیت خدمت رسانی به مردم و مسایل […]

دیدار فرماندار با خانواده های ایثارگران

دیدار فرماندار با خانواده های ایثارگران

  فرماندار زرین دشت با چند خانواده ایثارگر شهرستان دیدارکرد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان زرین دشت، یزدان پناه به اتفاق شریعتی سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان با حضور در جمع  خانواده های شهیدان غلامعباس فرساد و شجاع الدین راستگو در روستای دره شور، علیرضا صالحی جانباز جنگ تحمیلی و شهید قاسم […]