خوش آمدید

ارتقاء جایگاه روابط عمومی ها منوط به حمایت مدیران است.

فرماندار زرین دشت در جلسه هیات رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان زرین دشت:
ارتقاء جایگاه روابط عمومی ها منوط به حمایت مدیران است.
فرماندار زرین دشت گفت: ارتقاء جایگاه روابط عمومی ها نیازمند حمایت مدیران است/.
بیان واقعیت ها رسالت مهم روابط عمومی هاست/.
فضای مجازی یک فرصت مغتنم برای تبیین خدمات دولت ونظام است/ .
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان زرین دشت، یزدان پناه دراولین جلسه هیات رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان گفت: نقش روابط عمومی ها در تحکیم روابط میان مردم ودولت، تنویر افکار عمومی و پاسخگو کردن مسئولین ادارات و دستگاه های اجرایی بسیار حائز اهمیت است.
وی با بیان اینکه در دنیای امروز گردش اخبار و اطلاعات، آنی و به لحظه است اظهار داشت: امروزه با گسترش شبکه های اجتماعی و فضای مجازی امکان دسترسی به اطلاعات، بسیار سریع تر از گذشته شده است.
فرماندار زرین دشت با اشاره به ارتباط تنگاتنگ روابط عمومی ها با فضای مجازی افزود: دهه فجر فرصت مناسبی است که از طریق فضای مجازی و رسانه های مختلف، خدمات و دستاوردهای نظام تببین شود.
رئیس شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان زرین دشت با اشاره به اهمیت امرآموزش در اثربخشی نقش روابط عمومی ها تصریح کرد:ارتقاءکیفیت واحدهای روابط عمومی ها از طریق آموزش به روز و مستمر تاثیر به سزایی دربهبود تبلیغ و اطلاع رسانی سیاستهای سازمانی دارد..