خوش آمدید

بازدید فرماندار از بخشداری ایزدخواست وشهرداری شهرپیر

فرماندار زرین دشت با حضور در بخش ایزدخواست از بخشداری آن بخش و شهرداری شهر شهرپیر بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان زرین دشت، یزدان پناه با حضور در بخش ایزدخواست، ضمن دیداربا خسروزاده بخشدار ایزدخواست و خوارزمی شهردار شهرپیر و کارکنان آن ادارات ، از وضعیت خدمت رسانی به مردم و مسایل و مشکلات موجود مطلع شد.

تصاوير

photo_2017-12-16_12-37-09photo_2017-12-16_12-37-15photo_2017-12-16_12-37-26photo_2017-12-16_12-30-42photo_2017-12-16_12-31-05