خوش آمدید

تشکیل مجمع خیرین آبرسان، اقدامی ارزشمند در راستای خدمت به مردم است.

فرماندار زرین دشت در دیدار با مدیرعامل مجمع خیرین آبرسان استان فارس:
تشکیل مجمع خیرین آبرسان، اقدامی ارزشمند در راستای خدمت به مردم است.
فرماندار زرین دشت گفت: مجمع خیرین آبرسان، حرکتی معنوی و ارزشمند است که با هدف خدمت به مردم تاسیس شده است.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان زرین دشت، ابراهیم خرم دردیدار با مهندس مصلح مدیرعامل مجمع خیرین آبرسان استان فارس گفت: سازمان های مردم نهاد که به صورت داوطلبانه و غیر دولتی تشکیل می شوند درواقع رابط بین دولت و مردم هستند.
وی مجمع خیرین آبرسان استان فارس را یکی از فعال ترین سازمان های مردم نهاد در سطح کشور دانست و افزود: با توجه به اعتبارات محدود و تنگناهای دولت، تاسیس سمن ها با هدف آبرسانی به مناطق محروم، یک ضرورت و نیاز امروز جامعه است.
فرماندار زرین دشت خاطرنشان کرد: چنانچه شرایطی فراهم شود که پروژه ها با مشارکت مردم و خیرین انجام شود علاوه براینکه پروژه ها با سرعت، کیفیت و نظارت بیشتری انجام می شوند، به نوعی مردم نیز در سرنوشت جامعه خود ایفای نقش خواهند کرد.